Select Page

Allt fler företag tittar på Agila, eller Lättrörliga, projektmetoder för att där försöka hitta lösningen på sina projektproblem. Framför allt är det kanske Scrum som rönt störst framgångar genom sitt intuitiva ramverk och rena gränssnitt mellan beställare och utförare. I Scrum finns det ingen plats för eller behov av någon projektledare, vilket ibland väcker oro och ibland muntrationer hos de som arbetar som projektledare. Ofta försöker man sig på att placera projektledaren i rollen som Scrum Master, men kanske oftare ändå i rollen som Produktägare eller som en Produktägarrepresentant i projektet – men projektledaren har definitivt en plats i det Agila paradigmet!


Icon
  • Version
  • 27 Download
  • 142.84 KB File Size
  • 1 File Count
  • 2019-02-05 Create Date
  • 2019-02-05 Last Updated